Nazwa
Zapewnienie sprzętu transportowego i procedur jego użytkowania
CM functional group
Logistics

Zapewnienie sprzętu transportowego i ustanowienie procedur przewożenia sprzętu i środków zaopatrzenia z magazynów i sklepów do osób przebywających na obszarze dotkniętym kryzysem, obozów ewakuacyjnych i innych obiektów reagowania kryzysowego

Solutions addresing this CM function

 

 

eu Serwis internetowy Portfolio of Solutions został początkowo opracowany w ramach projektu DRIVER+. Obecnie serwis jest zarządzany przez AIT Austrian Institute of Technology GmbH, na rzecz Europejskiego Zarządzania Kryzysowego. PoS jest popierany i wspierany przez Disaster Competence Network Austria (DCNA), jak również przez projekty STAMINA i TeamAware H2020.