Nazwa
Zapewnienie sprzętu transportowego i procedur jego użytkowania
CM functional group
Logistics

Zapewnienie sprzętu transportowego i ustanowienie procedur przewożenia sprzętu i środków zaopatrzenia z magazynów i sklepów do osób przebywających na obszarze dotkniętym kryzysem, obozów ewakuacyjnych i innych obiektów reagowania kryzysowego

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798