Nazwa
Zapewnienie transportu dla służb reagowania kryzysowego oraz pomocy humanitarnej
CM functional group
Logistics

Zapewnienie transportu dla służb ratowniczych oraz pomocy humanitarnej dla obszarów dotkniętych kryzysem:

a. Zapewnienie transportu strategicznego

b. Zaspokajanie potrzeb służb ratowniczych dotyczących transportu

c. Zapewnienie transportu artykułów pierwszej potrzeby takich jak lekarstwa i materiały medyczne oraz żywność i woda w celu udzielenia pierwszej pomocy ofiarom kryzysu

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798