Nazwa
Zapewnienie transportu dla służb reagowania kryzysowego oraz pomocy humanitarnej
CM functional group
Logistics

Zapewnienie transportu dla służb ratowniczych oraz pomocy humanitarnej dla obszarów dotkniętych kryzysem:

a. Zapewnienie transportu strategicznego

b. Zaspokajanie potrzeb służb ratowniczych dotyczących transportu

c. Zapewnienie transportu artykułów pierwszej potrzeby takich jak lekarstwa i materiały medyczne oraz żywność i woda w celu udzielenia pierwszej pomocy ofiarom kryzysu

Solutions addresing this CM function

 

 

eu Serwis internetowy Portfolio of Solutions został początkowo opracowany w ramach projektu DRIVER+. Obecnie serwis jest zarządzany przez AIT Austrian Institute of Technology GmbH, na rzecz Europejskiego Zarządzania Kryzysowego. PoS jest popierany i wspierany przez Disaster Competence Network Austria (DCNA), jak również przez projekty STAMINA i TeamAware H2020.