Nazwa
Przeprowadzanie identyfikacji, dokumentacji i analizy wszystkich zagrożeń
CM functional group
Mitigation

Identyfikacja, rejestracja i analiza zagrożeń przy zastosowaniu zatwierdzonej i uznanej metodologii uwzględniającej wszystkie prawdopodobne zagrożenia, zarówno naturalne, jak i spowodowane działalnością człowieka, w tym:

a. Dokumentowanie i publiczne udostępnianie raportów z identyfikacji i analizy zagrożeń (ocen ryzyka) interesariuszom i członkom społeczności oraz ich regularny przegląd

b. Wspieranie oceny ryzyka za pomocą danych naukowych, systemu informacji geograficznej oraz analizy skutków historycznych i prognozowanych w celu określenia stopnia narażenia i podatności dla danego obszaru

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798