Nazwa
Przeprowadzanie identyfikacji, dokumentacji i analizy wszystkich zagrożeń
CM functional group
Mitigation

Identyfikacja, rejestracja i analiza zagrożeń przy zastosowaniu zatwierdzonej i uznanej metodologii uwzględniającej wszystkie prawdopodobne zagrożenia, zarówno naturalne, jak i spowodowane działalnością człowieka, w tym:

a. Dokumentowanie i publiczne udostępnianie raportów z identyfikacji i analizy zagrożeń (ocen ryzyka) interesariuszom i członkom społeczności oraz ich regularny przegląd

b. Wspieranie oceny ryzyka za pomocą danych naukowych, systemu informacji geograficznej oraz analizy skutków historycznych i prognozowanych w celu określenia stopnia narażenia i podatności dla danego obszaru

Solutions addresing this CM function

 

 

eu Serwis internetowy Portfolio of Solutions został początkowo opracowany w ramach projektu DRIVER+. Obecnie serwis jest zarządzany przez AIT Austrian Institute of Technology GmbH, na rzecz Europejskiego Zarządzania Kryzysowego. PoS jest popierany i wspierany przez Disaster Competence Network Austria (DCNA), jak również przez projekty STAMINA i TeamAware H2020.