Nazwa
Poszerzanie wiedzy specjalistycznej z zakresu mapowania zagrożeń, podatności na zagrożenia i oceny ryzyka
CM functional group
Mitigation

Dostarczanie modeli i symulacji naukowych oraz wiedzy technicznej w zakresie mapowania zagrożeń, oceny podatności na zagrożenia i oceny ryzyka w celu wspierania procesów ustawodawczych i planistycznych służących zminimalizowaniu zagrożeń (np. poprzez opracowanie i ustalanie hierarchii ważności środków ograniczających zagrożenia)

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798