Nazwa
Opracowanie polityk, planów i programów logistycznych
CM functional group
Logistics

Określenie niezbędnych zasobów oraz opracowanie polityk, planów i programów logistyki kryzysowej

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798