Nazwa
Zapewnienie procedur dowodzenia i kontroli logistyki oraz jej koordynacji
CM functional group
Logistics

Wdrożenie systemu dowodzenia, kontroli i koordynacji logistyki

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798