Nazwa
Opracowanie mechanizmu raportowania
CM functional group
Mitigation

Opracowanie mechanizmu regularnej sprawozdawczości na temat wyników i skuteczności w zakresie wdrażania polityk, programów i środków minimalizujących zagrożenia

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798