Nazwa
Identyfikowanie elementów wsparcia logistyki kryzysowej
CM functional group
Logistics

Identyfikowanie elementów struktury wsparcia logistyki kryzysowej, tj.:

a. Określenie ról i obowiązków kierowników ds. logistyki i firm logistycznych

b. Opracowanie koncepcji operacji wsparcia logistycznego

c. Ustanowienie zasad i procedur wsparcia logistycznego między agencjami a władzami lokalnym

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798