Nazwa
Identyfikowanie elementów wsparcia logistyki kryzysowej
CM functional group
Logistics

Identyfikowanie elementów struktury wsparcia logistyki kryzysowej, tj.:

a. Określenie ról i obowiązków kierowników ds. logistyki i firm logistycznych

b. Opracowanie koncepcji operacji wsparcia logistycznego

c. Ustanowienie zasad i procedur wsparcia logistycznego między agencjami a władzami lokalnym

Solutions addresing this CM function

 

 

eu Serwis internetowy Portfolio of Solutions został początkowo opracowany w ramach projektu DRIVER+. Obecnie serwis jest zarządzany przez AIT Austrian Institute of Technology GmbH, na rzecz Europejskiego Zarządzania Kryzysowego. PoS jest popierany i wspierany przez Disaster Competence Network Austria (DCNA), jak również przez projekty STAMINA i TeamAware H2020.