Nazwa
Ocena wdrożenia strategii minimalizowania zagrożeń
CM functional group
Mitigation

Regularne weryfikowanie i ocenianie rezultatów i skuteczności wdrażania strategii minimalizowania zagrożeń oraz powiązanych polityk i programów

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798