Nazwa
Zapewnienie kompleksowej widoczności zasobów
CM functional group
Logistics

Wdrożenie infrastruktury i bazy danych mających zapewnić kompleksową widoczność zasobów reagowania kryzysowego oraz zarządzanie tą infrastrukturą i bazą danych

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798