Nazwa
Opracowanie norm dotyczących zamówień publicznych w sytuacjach kryzysowych
CM functional group
Logistics

Ustanowienie norm i procedur zamówień publicznych i przetargów w sytuacjach kryzysowych oraz odpowiedzialności w tym zakresie

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798