Nazwa
Stosowanie długoterminowych środków zmniejszających podatność na zagrożenia
CM functional group
Mitigation

Stosowanie długoterminowych środków zmniejszających podatność na zagrożenia, w tym:

a. Wdrożenie decyzji dotyczących planowania i projektowania przestrzennego, które wykluczają zabudowę i infrastrukturę społecznościową na obszarach podatnych na zagrożenia, aby złagodzić ich potencjalne skutki i uniknąć zagrożenia dla życia, mienia i środowiska

b. Zapewnienie niezawodności infrastruktury krytycznej (takiej jak udogodnienia fizyczne, łańcuchy dostaw, systemy, zasoby, technologie informacyjne i sieci komunikacyjne) dostarczającej ludziom podstawowe usługi (w tym bezpieczną wodę pitną, żywność, niezawodny transport, łatwo dostępną i darmową opiekę medyczną, energię dla domów i przemysłu, usługi bankowe, finansowe i administracyjne oraz sieci umożliwiające komunikację prywatną i biznesową)

c. Przyjęcie i egzekwowanie przepisów i norm budowlanych odpornych na zagrożenia

d. Projektowanie ulepszeń do istniejącej infrastruktury i istniejących usług podstawowych

e. Przeprowadzanie prac inwestycyjnych w celu ograniczenia skutków regularnych zagrożeń takich jak sezonowe powodzie, oblodzenie, pożary, tornada i inne

f. Wdrożenie systemów przechowywania kopii zapasowych i przetwarzania danych

g. Podejmowanie systematycznych działań na rzecz ochrony krajobrazu i środowiska przed nieodwracalną degradacją

h. Uwzględnianie wbudowanych funkcji bezpieczeństwa, ochrony i odporności podczas projektowania i eksploatacji zasobów, systemów i sieci

i. Inicjowanie i utrzymywanie obywatelskich (ochotniczych) stowarzyszeń reagowania na zagrożenia

j. Inne

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798