Nazwa
Zarządzanie nabytymi nieruchomościami
CM functional group
Logistics

Zarządzanie nieruchomościami nabytymi w celu wsparcia działań reagowania kryzysowego i działań pomocowych

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798