Nazwa
Zarządzanie ostrzeżeniami
CM functional group
Response

Zarządzanie ostrzeżeniami dla ogółu społeczeństwa, dostawców podstawowych usług i operatorów infrastruktury krytycznej, tj.:

a. Przygotowanie ostrzeżeń

b. Zatwierdzanie ostrzeżeń

c. Wydawanie ostrzeżeń

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798