Nazwa
Zarządzanie ostrzeżeniami
CM functional group
Response

Zarządzanie ostrzeżeniami dla ogółu społeczeństwa, dostawców podstawowych usług i operatorów infrastruktury krytycznej, tj.:

a. Przygotowanie ostrzeżeń

b. Zatwierdzanie ostrzeżeń

c. Wydawanie ostrzeżeń

Solutions addresing this CM function

 

 

eu Serwis internetowy Portfolio of Solutions został początkowo opracowany w ramach projektu DRIVER+. Obecnie serwis jest zarządzany przez AIT Austrian Institute of Technology GmbH, na rzecz Europejskiego Zarządzania Kryzysowego. PoS jest popierany i wspierany przez Disaster Competence Network Austria (DCNA), jak również przez projekty STAMINA i TeamAware H2020.