Nazwa
Usprawnianie działań edukacyjnych, budowanie świadomości oraz kształtowanie umiejętności w zakresie środków minimalizowania zagrożeń
CM functional group
Mitigation

Usprawnianie działań edukacyjnych, budowanie świadomości oraz kształtowanie umiejętności w zakresie opracowywania i wdrażania środków minimalizowania zagrożeń, w tym:

a. Prowadzenie społecznych kampanii uświadamiających w celu informowania o tym, jak przygotować się do klęski żywiołowej

b. Wdrożenie ogólnych programów edukacyjnych na temat odpowiednich działań, jakie należy podjąć, aby przygotować się do klęski żywiołowej i właściwie na nią zareagować

c. Prowadzenie szkoleń i ćwiczeń w celu poprawy umiejętności i koordynacji w zakresie opracowywania i wdrażania środków minimalizowania zagrożeń

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798