Nazwa
Zarządzanie obozami ewakuacyjnymi i usługami powiązanymi
CM functional group
Logistics

Organizowanie i obsługiwanie infrastruktury pomocowej, polowych obozów zakwaterowania tymczasowego i innych obiektów ewakuacyjnych oraz zarządzanie powiązanymi usługami w obrębie dotkniętego obszaru i poza nim

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798