Nazwa
Obsługa infrastruktury pomocowej i zarządzanie powiązanymi usługami
CM functional group
Logistics

Organizowanie i obsługiwanie infrastruktury oraz zarządzanie powiązanymi usługami w zakresie zakwaterowania i wsparcia dla służb ratowniczych

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798