Nazwa
Określenie i przeprowadzenie oceny czynników wywołujących kryzys
CM functional group
Response

Określenie i przeprowadzenie oceny przyczyn, charakteru i źródła zagrożenia (ryzyka) wywołującego

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798