Nazwa
Ułatwienie wdrożenia podejścia „zero waste” w celu zminimalizowania zagrożeń
CM functional group
Mitigation

Promowanie technologii i praktyki wykorzystywania odpadów resztkowych, które mogą powodować ogromne zagrożenia, np. promowanie wykorzystania resztkowej biomasy leśnej przez prywatnych właścicieli ustanawiających określone rynki i procedury w celu zmniejszenia zagrożenia pożarowego

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798