Nazwa
Ułatwienie wdrożenia podejścia „zero waste” w celu zminimalizowania zagrożeń
CM functional group
Mitigation

Promowanie technologii i praktyki wykorzystywania odpadów resztkowych, które mogą powodować ogromne zagrożenia, np. promowanie wykorzystania resztkowej biomasy leśnej przez prywatnych właścicieli ustanawiających określone rynki i procedury w celu zmniejszenia zagrożenia pożarowego

Solutions addresing this CM function

 

 

eu Serwis internetowy Portfolio of Solutions został początkowo opracowany w ramach projektu DRIVER+. Obecnie serwis jest zarządzany przez AIT Austrian Institute of Technology GmbH, na rzecz Europejskiego Zarządzania Kryzysowego. PoS jest popierany i wspierany przez Disaster Competence Network Austria (DCNA), jak również przez projekty STAMINA i TeamAware H2020.