Nazwa
Obsługa zakładów przetwarzania odpadów i gruzu
CM functional group
Logistics

Identyfikacja, uruchomienie i obsługa zakładów przetwarzania odpadów i gruzu umożliwiających ponowne użycie, odzysk lub w razie konieczności utylizację

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798