Nazwa
Badanie użyteczności wartości środowiska naturalnego
CM functional group
Mitigation

Badanie użyteczności wartości środowiska naturalnego, w tym:

a. Dalszy rozwój wielofunkcyjności lasów, gruntów, rzek, jezior, wybrzeży i innych walorów poprzez wspieranie łańcuchów wartości ekonomicznych, wypoczynkowych i rekreacyjnych

b. Zachęcanie do uwzględniania nowych działań przywracających w protokołach polityki i zarządzania

c. Opracowanie wspólnej perspektywy dotyczącej priorytetów w zakresie zagrożeń naturalnych (np. mapa ryzyka erozji gleby)

d. Opracowanie nowych podejść do długoterminowego zarządzania biomasą

e. Regularne aktualizowanie informacji o podatności ekosystemów na nawroty pożarów i różne stopnie ich intensywności

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798