Nazwa
Zdecydowanie o wprowadzeniu ustawodawstwa dotyczącego zarządzania kryzysowego
CM functional group
Response

Zdecydowanie o wprowadzeniu ustawodawstwa dotyczącego zarządzania kryzysowego i innych środków nadzwyczajnych, tj.:

a. Wprowadzenie przepisów zarządzania kryzysowego na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym

b. Podejmowanie innych środków nadzwyczajnych

c. Dostarczanie informacji o sytuacji i podjętych środkach na poziomie krajowym i międzynarodowym

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798