Nazwa
Dostarczanie wytycznych politycznych
CM functional group
Mitigation

Przygotowanie i opublikowanie wytycznych politycznych poprzez wykonanie następujących zadań:

a. Analizowanie wpływu potencjalnych środków minimalizujących na zagrożenia, w tym zagrożenia cybernetyczne i zagrożenia CBRNE

b. Analizowanie wpływu potencjalnych środków minimalizujących zagrożenia na stopień narażenia infrastruktury krytycznej i zasobów na zagrożenia

c. Gromadzenie, organizowanie i wykorzystywanie dowodów w celu oceny skutków środków minimalizujących zagrożenia

d. Wdrożenie modelowania i symulacji w celu oceny skutków środków minimalizujących zagrożenia

e. Definiowanie zasad i celów działań minimalizujących zagrożenia

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798