Nazwa
Opracowanie wspólnych ram operacyjnych dla ustalania priorytetów
CM functional group
Logistics

Opracowanie wspólnych ram operacyjnych dla ustalania hierarchii ważności kluczowych zasobów potrzebnych różnym grupom zadaniowym

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798