Nazwa
Przeprowadzenie analizy szkód i potrzeb
CM functional group
Response

Przeprowadzenie analizy szkód i potrzeb, tj.:

a. Gromadzenie i integrowanie danych ludzkich i danych z czujników naziemnych i pokładowych

b. Przeprowadzanie analizy sytuacyjnej

c. Przeprowadzenie pierwszej oceny szkód i ryzyka

d. Identyfikacja najpilniejszych potrzeb ludności dotkniętej kryzysem

e. Opracowanie prognozy (zarówno modelowej, jak i opartej na danych) ewolucji kryzysu i jego skutków dla różnych dziedzin

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798