Nazwa
Przeprowadzenie analizy szkód i potrzeb
CM functional group
Response

Przeprowadzenie analizy szkód i potrzeb, tj.:

a. Gromadzenie i integrowanie danych ludzkich i danych z czujników naziemnych i pokładowych

b. Przeprowadzanie analizy sytuacyjnej

c. Przeprowadzenie pierwszej oceny szkód i ryzyka

d. Identyfikacja najpilniejszych potrzeb ludności dotkniętej kryzysem

e. Opracowanie prognozy (zarówno modelowej, jak i opartej na danych) ewolucji kryzysu i jego skutków dla różnych dziedzin

Solutions addresing this CM function

 

 

eu Serwis internetowy Portfolio of Solutions został początkowo opracowany w ramach projektu DRIVER+. Obecnie serwis jest zarządzany przez AIT Austrian Institute of Technology GmbH, na rzecz Europejskiego Zarządzania Kryzysowego. PoS jest popierany i wspierany przez Disaster Competence Network Austria (DCNA), jak również przez projekty STAMINA i TeamAware H2020.