Nazwa
Sformułowanie strategii minimalizowania zagrożeń
CM functional group
Mitigation

Sformułowanie strategii minimalizowania zagrożeń poprzez realizację następujących zadań:

a. Określenie celów strategii minimalizowania zagrożeń

b. Przeprowadzenie analizy zestawiającej cele z zadaniami

c. Określenie środków minimalizowania zagrożeń (planów i programów; na szczeblu krajowym, lokalnym i międzynarodowym)

d. Wybór środków minimalizowania zagrożeń i nadanie im hierarchii ważności

Solutions addresing this CM function

 

 

eu Serwis internetowy Portfolio of Solutions został początkowo opracowany w ramach projektu DRIVER+. Obecnie serwis jest zarządzany przez AIT Austrian Institute of Technology GmbH, na rzecz Europejskiego Zarządzania Kryzysowego. PoS jest popierany i wspierany przez Disaster Competence Network Austria (DCNA), jak również przez projekty STAMINA i TeamAware H2020.