Nazwa
Sformułowanie strategii minimalizowania zagrożeń
CM functional group
Mitigation

Sformułowanie strategii minimalizowania zagrożeń poprzez realizację następujących zadań:

a. Określenie celów strategii minimalizowania zagrożeń

b. Przeprowadzenie analizy zestawiającej cele z zadaniami

c. Określenie środków minimalizowania zagrożeń (planów i programów; na szczeblu krajowym, lokalnym i międzynarodowym)

d. Wybór środków minimalizowania zagrożeń i nadanie im hierarchii ważności

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798