Nazwa
Określenie wymagań dotyczących materiałów
CM functional group
Logistics

Określenie wymagań dotyczących sprzętu i środków zaopatrzenia dla funkcji operacyjnych i szczebli dowodzenia

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798