Nazwa
Wdrożenie mechanizmu planowania i koordynacji
CM functional group
Mitigation

Wdrożenie mechanizmu planowania i koordynacji środków minimalizujących zagrożenia, w tym następujących zadań:

a. Przygotowanie personelu do planowania i wdrażania środków minimalizujących zagrożenia

b. Przeprowadzanie demonstracji

c. Opracowywanie i certyfikowanie modułów edukacyjnych

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798