Nazwa
Wdrożenie mechanizmu planowania i koordynacji
CM functional group
Mitigation

Wdrożenie mechanizmu planowania i koordynacji środków minimalizujących zagrożenia, w tym następujących zadań:

a. Przygotowanie personelu do planowania i wdrażania środków minimalizujących zagrożenia

b. Przeprowadzanie demonstracji

c. Opracowywanie i certyfikowanie modułów edukacyjnych

Solutions addresing this CM function

 

 

eu Serwis internetowy Portfolio of Solutions został początkowo opracowany w ramach projektu DRIVER+. Obecnie serwis jest zarządzany przez AIT Austrian Institute of Technology GmbH, na rzecz Europejskiego Zarządzania Kryzysowego. PoS jest popierany i wspierany przez Disaster Competence Network Austria (DCNA), jak również przez projekty STAMINA i TeamAware H2020.