Nazwa
Zapewnianie logistyki dóbr konsumpcyjnych
CM functional group
Logistics

Zapewnianie logistyki dóbr konsumpcyjnych, świadczenie usług przechowywania, naprawy i konserwacji sprzętu i środków zaopatrzenia do zarządzania kryzysowego, a także ich utylizacji

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798