Nazwa
Podejmowanie natychmiastowych działań z zakresu ochrony porządku publicznego
CM functional group
Response

Podejmowanie natychmiastowych działań z zakresu ochrony porządku publicznego, tj.:

a. Zabezpieczenie obszaru dotkniętego kryzysem

b. Prowadzenie awaryjnej kontroli ruchu

c. Utrzymanie porządku publicznego na dotkniętym obszarze

d. Rozpoczęcie dochodzeń

e. Uruchomienie dróg transportowych do obszarów bezpiecznych

Solutions addresing this CM function

 

 

eu Serwis internetowy Portfolio of Solutions został początkowo opracowany w ramach projektu DRIVER+. Obecnie serwis jest zarządzany przez AIT Austrian Institute of Technology GmbH, na rzecz Europejskiego Zarządzania Kryzysowego. PoS jest popierany i wspierany przez Disaster Competence Network Austria (DCNA), jak również przez projekty STAMINA i TeamAware H2020.