Nazwa
Podejmowanie natychmiastowych działań z zakresu ochrony porządku publicznego
CM functional group
Response

Podejmowanie natychmiastowych działań z zakresu ochrony porządku publicznego, tj.:

a. Zabezpieczenie obszaru dotkniętego kryzysem

b. Prowadzenie awaryjnej kontroli ruchu

c. Utrzymanie porządku publicznego na dotkniętym obszarze

d. Rozpoczęcie dochodzeń

e. Uruchomienie dróg transportowych do obszarów bezpiecznych

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798