Nazwa
Przeprowadzenie kampanii informacyjnej na temat minimalizowania zagrożeń
CM functional group
Mitigation

Zainicjowanie, koordynowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjnej na temat minimalizowania zagrożeń

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798