Nazwa
Ochrona infrastruktury krytycznej przed wtórnym uszkodzeniem
CM functional group
Response

Zidentyfikowanie uszkodzonej infrastruktury krytycznej i uszkodzonych kluczowych zasobów oraz podjęcie natychmiastowych działań w celu ich ochrony przed uszkodzeniem wtórnym

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798