Nazwa
Zapewnianie logistyki dostaw
CM functional group
Logistics

Zapewnianie logistyki dostaw, określanie poziomów zapasów, zaopatrzenie, dystrybucja i uzupełnianie sprzętu i środków zaopatrzenia między służbami ratowniczymi a poszczególnymi szczeblami dowodzenia kryzysowego

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798