Nazwa
Ograniczenie skutków awarii infrastruktury cyfrowej
CM functional group
Response

Ograniczenie negatywnego wpływu częściowego lub całkowitego zniszczenia infrastruktury cyfrowej na zdolność do zarządzania kryzysem oraz świadczenia pomocy i usług na obszarach dotkniętych kryzysem, zdolność ofiar do komunikowania się oraz funkcjonalność takich systemów krytycznych jak dostawa energii elektrycznej i gazu, transport powietrzny i kolejowy, komunikacja publiczna, bankowość i inne

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798