Nazwa
Zapewnienie logistyki produkcji w ramach funkcji „Gotowości”
CM functional group
Logistics

Zapewnienie logistyki produkcji w ramach funkcji „Gotowości”, dostarczanie specyfikacji i projektów wymaganego sprzętu i środków zaopatrzenia oraz ich produkcja

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798