Nazwa
Zwalczanie pożarów i zapobieganie ich rozprzestrzenianiu
CM functional group
Response

Prowadzenie akcji gaśniczych i rozprzestrzenianiu się pożarów

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798