Nazwa
Wykrywanie materiałów wybuchowych i minimalizowanie potencjalnych skutków
CM functional group
Response

Wykrywanie materiałów wybuchowych i podejmowanie środków w celu zminimalizowania ich potencjalnych skutków

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798