Nazwa
Przywrócenie środków komunikacji masowej i Internetu
CM functional group
Recovery

Przywrócenie środków komunikacji masowej i połączenia internetowego na całym obszarze dotkniętym kryzysem

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798