Nazwa
Kierowanie dodatkową krajową i międzynarodową pomocą medyczną
CM functional group
Logistics

Przyjmowanie dodatkowej krajowej i międzynarodowej pomocy medycznej dla ofiar i kierowanie nią

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798