Nazwa
Przywrócenie dostaw paliwa
CM functional group
Recovery

Przywrócenie i utrzymanie dostaw wszystkich głównych rodzajów paliwa dla użytkowników publicznych i prywatnych

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798