Nazwa
Planowanie logistyki medycznej
CM functional group
Logistics

Planowanie, koordynacja, zawieranie umów i pozyskiwanie zasobów w zakresie logistyki medycznej na potrzeby reagowania kryzysowego i usuwania skutków kryzysu, tj.:

  a. Oszacowanie wymagań dotyczących leków i innych materiałów medycznych na wypadek incydentów oraz sytuacji nadzwyczajnych i kryzysowych oraz ustanowienie rezerw zgodnie z mapowaniem ryzyka zagrożeń

  b. Prowadzenie bazy danych krajowych, regionalnych i lokalnych placówek i materiałów medycznych oraz personelu medycznego

  c. Opracowanie i utrzymanie polityki, planów i programów zabezpieczania wydajności i logistyki medycznej w zarządzaniu kryzysowym

  d. Zawiązywanie partnerstw publiczno-prywatnych w zakresie logistyki medycznej

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798