Nazwa
Przywrócenie lokalnych usług publicznych
CM functional group
Recovery

Pomoc w przywracaniu lokalnych usług publicznych, przy czym szkoły, opieka zdrowotna i opieka społeczna mają najwyższy priorytet

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798