Nazwa
Zarządzanie okresem przejściowym pomiędzy etapem reagowania kryzysowego a etapem usuwania skutków
CM functional group
Response

Zarządzanie okresem przejściowym pomiędzy etapem reagowania kryzysowego a etapem usuwania skutków oraz wdrażanie długoterminowych planów zarządzania skutkami; wdrożenie planów demobilizacji i dezaktywacji

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798