Nazwa
Odkażanie zasobów i infrastruktury
CM functional group
Response

Przeprowadzanie dekontaminacji, dezaktywacji i detoksykacji budynków, urządzeń, maszyn i gruntów

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798