Nazwa
Ulepszanie miejsc tymczasowego schronienia
CM functional group
Recovery

Ulepszanie miejsc tymczasowego schronienia, tj.:

a. Szacowanie rzeczywistych potrzeb

b. Mobilizowanie wspólnych zasobów pomocowych

c. Wnioskowanie o międzynarodową pomoc w zakresie zapewniania tymczasowego schronienia i zarządzanie nią

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798