Nazwa
Przygotowanie personelu dowodzenia, kontroli i koordynacji
CM functional group
Command, Control and Coordination

Rekrutowanie, szkolenie i certyfikowanie personelu dowodzenia, kontroli i koordynacji

Solutions addresing this CM function