Nazwa
Promowanie centralnej roli wiedzy
CM functional group
Srategic adaptiveness

Umieszczanie wiedzy w centrum organizacji służb ratowniczych i szerszej sieci interesariuszy

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798