Nazwa
Zapewnianie pomocy w przypadku klęski żywiołowej i w zakresie łączenia rozdzielonych rodzin
CM functional group
Recovery

Gromadzenie, przetwarzanie i rozpowszechnianie informacji na temat pomocy dla ofiar klęsk żywiołowych i łączenia rozdzielonych rodzin

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798