Nazwa
Utrzymywanie różnorodnych i stale poszerzających się kompetencji
CM functional group
Srategic adaptiveness

Utrzymywanie różnorodnych kompetencji i perspektyw oraz zapewnianie warunków do kształcenia ustawicznego

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798