Nazwa
Ułatwienie budowania sieci kontaktów i nawiązywania współpracy
CM functional group
Srategic adaptiveness

Ułatwienie budowania sieci kontaktów i nawiązywania współpracy między agencjami, stowarzyszeniami branżowymi i projektami

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798